Är det på tiden att förse skorstenen med ett nytt överbeslag. Du kanske skaffat bergvärme, då behöver skorstenen en huv som skydd mot  frost och vatten eftersom den inte  blir lika varm som förut. Vi tillverkar beslag och huvar så de klarar gällande byggnorm samt att det skall gå att sota skorsten. Vi sätter naturligtvis dit en nätram som fågelavvisare.


Här nedanför så har vi lagt upp ett bildspel på olika beslag och skorstenar som fått nya Överbeslag med Huvar.  

    Drag pekaren över bilden för att starta bildspel.                   

Skorsten som har fått en krona av plåt med en skutbar huv samt ett nytt nederbeslag. Mörkröd kulör.

Alla produkter vi tillverkar uppfyller svensk byggnorm.

Horisontella plan av plåt skall ha minst 14 graders  lutning så vatten och blötsnö rinner av, hörn skall ha  stående falser för bästa möjliga täthet och hållbarhet.

Grindstolpen har fått ett beslag av glödgad kopparplåt.

Skorstensrör med utvändig isolering som vi klätt med plåt och försett med en dansare för att få ett traditionellt utseende.

En gammal plåtskorsten med läckage har fått en ny beklädnad av svart lackerad plåt.

För mera info ring 070 666 16 76

Epost. platignesta@gmail.com

En vikbar samlingshuv som sitter fast på gångjärn i överbeslaget. Galvplåt 0.7 mm.

Överbeslaget på en skorsten som inte uppfyller gällande byggnorm. Med läckage som påföljd.

Överbeslag med bra avrinning. Aluzink.