Här nedanför så har vi lagt upp ett bildspel på olika beslag och skorstenar som fått nya Överbeslag med Huvar.  

    Drag pekaren över bilden för att starta bildspel.                   

Skorsten som har fått en krona av plåt med en skutbar huv samt ett nytt nederbeslag. Mörkröd kulör.

Alla produkter vi tillverkar uppfyller svensk byggnorm och vara möjliga att sota.

Horisontella plan av plåt skall ha minst 14 graders  lutning så vatten och blöt snö rinner av, hörn skall ha  stående falser för bästa möjliga täthet och hållbarhet.

Grindstolpen har fått ett beslag av glödgad kopparplåt.

Skorstensrör med utvändig isolering som vi klätt med plåt och försett med en dansare för att få ett traditionellt utseende.

En gammal plåtskorsten med läckage har fått en ny beklädnad av svart lackerad plåt.

För mera info ring 070 666 16 76

gnestaplat@outlook.com

En fällbar samlingshuv av gammalt stuk som sitter fast på gångjärn i överbeslaget. Galvplåt 0.7 mm.

Överbeslaget på en skorsten som inte uppfyller gällande byggnorm. Med läckage som påföljd.

Överbeslag med bra avrinning. Aluzink.